Predavač

Uvek maksimalno posvećen svakom detetu,
sa radošću prenosi entuzijazam za učenje stranih jezika i kreativnim razmišljanjem.

Walkie-Talkids
nastavu vodi Milica Georgijević,
diplomirani filolog opšte lingvistike Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, sa velikim pedagoškim, umetničkim i muzičkim iskustvom.

Kontakt